BE principy hořáků

BE Bohemiaenergetik Poděbrady Česká republika

SKLÁŘSKÉ HOŘÁKY

Principy hořáků pro leštění skla
Hořáky s povrchovým směšováním

Nemají směšovací komoru, palivový plyn i okysličovadlo jsou vedeny odděleně až na ústí hořáku. Ke směšování dochází před hořákem. Z tohoto prncipu vyplývají některé výhody:
- jednoduché a bezpečné spouštění a zhasínání hořáků
- libovolný poměr kyslíku a palivového plynu bez nebezpečí zpětného zášlehu
- nepotřebují dodatečné vodní chlazení
- lze použít různé palivové plyny - H2, LPG, ZP,
- jednoduchá instalace a seřízení
- nepotřebují směšovač ani protizášlehové pojistky

Rozdělení hořáků s povrchovým směšováním

Hořáky s předmísením (premix)

Pracují se směsí okysličovadla a palivového plynu. Směs je připravena ve směšovači. Rychlost hoření směsi musí být v závislosti na poměru okysličovadla a palivového plynu v rovnováze s výtokovou rychlostí. Pokud je výtoková rychlost menší než je rychlost hoření, dochází ke zpětnému hoření. Za optimálních podmínek lze pomocí hořáků s předmísením získat velice koncentrovaný plamen s vysokou intenzitou plamene.