BE Bohemiaenergetik Poděbrady

BE Bohemiaenergetik Poděbrady Česká republika

SKLÁŘSKÉ HOŘÁKY

Rozdělení hořáků s povrchovým směšováním

podle tvaru:

kruhové

označené jedním rozměrem - diagonálou mezi nejvzdálenějšími palivovými tryskami

řadové

označené největší vzdáleností mezi palivovými tryskami x počet řad trysek

podle přívodních trubek:

 
strojní (značeny "M")

osa hoření je rovnoběžná s orientací přívodních trubek

ruční (značeny "H")

osa hoření není rovnoběžná s orientací přívodních trubek

podle konfigurace trysek

 
"A" trysky palivového plynu jsou střídány s tryskami pro kyslík

 

"N" trysky palivového plynu jsou koncentrické s tryskami pro kyslík